حجاب

عشق

/
سرگرم عشق بازی که باشی ، خورشید را هم میتوانی در دستان خود بگ…
تدّبر

تدّبر

/
هو اللّطیف دوست من سلام! حالا که مجالی برای با هم بودن و حرف زدن دار…
رشد انسان

بلوغ نبوغ

/
ببین چقدر قشنگ گفته "آگ ماندينو" : یك برگ توت در اثر تماس با نبو…