اهداف انجمن :

  • فراهم نمودن زمینه های دوستی و تعامل مثبت دختران جوان .
  • گسترش فرهنگ اسلامی وملی .
  • تقویت روحیه وحدت و تعاون اسلامی بین دختران جوان .
  • ایجاد زمینه گفتگو و راه حل یابی در مسائل مختلف اجتماعی ، فرهنگی و عقیدتی .
  • ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جوانان به منظور تعالی روح .