بسم الله الرحمن الرحیم

 rahbar2

مقدمه

مقام معظم رهبری (مدظله العالی ):

جوانان عزیز ! به فکر کردن در مسایل عادت کنید این یک مبارزه است . یکی از بزرگترین خطرات برای هر انسانی ” به خصوص نسل جوان ” این است که در مقابل حوادث ، رویدادها و پدیده های جامعه دچار بی فکری و بی تشخیصی بشود . وظیفه ی هدایت فکر جوان ها ، وظیفه ی بزرگی است ؛ جوانی فصل شکفتن غنچه های کمال و معرفت و موسم جوشش زلال ایمان و معنویت در زندگی انسان است .

دوره جوانی دوره ای پر شور و در عین حال همراه با مشکلات و مسائل مختلف است . قوت احساس ، شدت اخلاص ، سلامت روان و طهارت ایمان ، سیمای زندگی جوانان را گرم و صمیمی و عرصه های حیات اجتماعی را شیرین و دلپذیر می سازد.

جوهر و گوهر وجودی نسل جوان با اکسیر ایمان و معنویت سرشته و زندگی آنان با قداست و فضیلت آمیخته شده است ؛ لذا با به کار گیری جوانان در برنامه ریزیها و تصمیم گیری ها در عرصه های مختلف اجتماعی و انقلابی می توان تلاش ، حرکت ، پویایی و کمال جامعه را رقم زد.

در گیری جوانان با مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و ارائه راه حل توسط آنان در وهله اول آمادگی لازم برای مسائل پیش بینی نشده در آینده و در مراحل بعدی ؛ تجربیات و آگاهی را در عرصه های مختلف در آنها بوجود می آورد .

انجمن همبستگی دختران جوان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله  العالی) مبنی بر جنبش نرم افزاری و تشکیل گروههای خدمت رسان در میان جوانان و تجربه اندوزی آنها در زمینه های گوناگون و در راستای شناساندن هر چه بهتر و فراگیرتر فرهنگ اسلامی و ملی کشور و تقویت روحیه وحدت و تعاون اسلامی توسط خواهرانی فرهیخته و اندیشمند تشکیل شده است . امید است خداوند رحمتش را شامل حال خدمتگزاران و جوانان فرماید . (انشاءالله)