تاریخچه

مقام معظم رهبری در نشست اندیشه های راهبردی عدالت و پیشرفت در حوزه زنان و خانواده با اشاره برکارهای فراوان برزمین مانده در موضوع زن و خانواده تاکید فرمودند ،نظریه پردازی و گفتمان سازی در این زمینه ، نیاز حقیقی است که باید مورد توجه اندیشمندان،روحانیون و صاحبنظران حوزه و دانشگاه قرار گیرد. بر این اساس از اساتید حوزه و دانشگاه دعوت بعمل آمد و طی جلسات متعددی چالشها و مواقع اجرایی سیاستها و قوانین و برنامه ها ی حوزه زنان و خانواده بررسی شد. با توجه به ضرورتهای ذیل بنیاد فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده تاسیس گردید.
1- کمک به اصلاح نگرش های غلط نسبت به جایگاه زن و خانواده
2- بهره گیری از توانمندی های نخبگان دغدغه مند در اجرای برنامه ها و سیاستهای این حوزه
3- تلاش در اجرای برنامه های مربوط به زنان و خانواده با رویکرد فرهنگ اسلامی توام با خلاقیت و ابتکار
4- افزایش بصیرت جامعه جهت شناخت توطئه های فرهنگی حوزه زنان و خانواده (تفکر فمینیستی وسکولار)
5- تقویت روحیه جهادی عمل نمودن وپویایی و نو آوری در اجرای برنامه ها
6- تلاش در ایجاد هماهنگی ، تعامل ، هم افزایی و همکاری متقابل با نهادها و سازمانهای همسو

جدید
دیدگاه
برچسب ها

کاربران گرامی جهت عضویت در بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و همکاری در این مجموعه می توانید از طریق سایت و یا حضوری اقدام نمائید.

جهت عضویت از طریق سایت بر روی “عضویت” کلیک نمائید .