طرح مردمی عفاف و حجاب (گل یاس)

بسمه تعالی

طرح مردمی عفاف و حجاب

( گل یاس )

مقدمه

طراحان جنگ نرم برای رسیدن به اهداف شوم خود از ابزار ها و روش های مختلفی استفاده می کنند . یکی از مهمترین گروه های مخاطب تهدیدات نرم دشمن دختران ، زنان و خانواده های ایرانی می باشد که برای تغییر ذائقه آنها از ابزار ها و رسانه های مختلف دیداری – شنیداری و شبکه های مختلف رادیویی ، تلویزیونی و اینترنتی و… استفاده می کنند. در این راستا استفاده ابزاری از زنان و تضعیف بنیان خانواده می تواند زمینه مناسبی برای انجام سایر تحولاتی که مد نظر دشمن می باشد فراهم نماید . دشمن با تلاش و پیگیری های مختلف در جهت بی تفاوت نمودن زنان نسبت به هنجار ها و باور های دینی و ملی و همچنین بیرون کشیدن زنان به بهانه های مختلف به سمت کلوپ های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی گام هایی در راستای تحقق اهداف خود برداشته اند ، در این راستا یکی از مهمترین مبناهایی که مورد هجمه ی تمام عیار قرار گرفته است فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یک از مهمترین سنگر های حفظ زنان در مقابل تهاجمات فرهنگی و اجتماعی         می باشد . از این رو برای مقابله با دشمن باید از همان راهی که آنان وارد شده اند استفاده نمود . بنابر این گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در بین نسل جوان و نوجوان بهترین شیوه مقابله با تهدیدات نرم می باشد .

بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اولین کارگاه آموزشی و مشورتی مربیان عفاف و حجاب را برگزار نمود . این طرح در سال جدید به طور گسترده برای مقاطع سنی مختلف اجرا خواهد شد .