تاریخچه

مقدمات تاسیس جامعه زینب (س) با همت والای مادر شهید علم الهدی دو نفر از مؤسسین در سال ۱۳۶۳ فراهم گردید . این مرکز در سال ۱۳۶۵ با کسب مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نمود.
جامعه زینب (س) در تهران و شهرستان ها و خارج از کشور فعالیت می نماید و مفتخر است که ساختمان مرکزی را با حمایت حضرت امام (ره) توسط حضرت آیت الله یزدی خریداری نمود.

 

ساختار

هیئت مؤسس ۵ نفر می باشند.
هیئت مؤسس : طبق اساسنامه اولین شورای مرکزی را انتخاب می نماید.
کنگره : دو سال یکبار در میلاد حضرت زینب (س) برگزار میشود.
شورای مرکزی : از میان اعضاء شورای مرکزی فردی بعنوان دبیر کل انتخاب می شود.
هیئت اجرایی : اعضاء هیئت اجرایی متشکل از معاونین و مدیران می باشند که توسط شورای مرکزی انتخاب می شود.